top of page

FÖRENINGEN

grundare_edited.jpg

Göteborgs Kickboxning bildades sommaren 2008 av Robert de Zwart, Annika Ahlberg, Linus Karlsson (numera Grinsvall) och Cecilia Grinsvall. Alla har tidigare varit aktiva inom kickboxning under flera år, och har flera fina meriter. Målet är att skapa en klubb där medlemmarna har självklar medbestämmanderätt och inflytande över sin träning och klubbens verksamhet. Vi vänder oss till killar och tjejer från 10 år och uppåt och kan erbjuda träning av kvalificerade och erfarna instruktörer. Vi har god gemenskap på klubben och träningen ska vara rolig och utvecklande. Vi välkomnar såväl motionärer som tävlingsintresserade.

 

Organisationsnummer: 802442-2431

 

Göteborgs Kickboxning är fr.o.m. 2008-09-05 medlem i Svenska BUDO- & Kampsportsförbundet som ingår i Riksidrottsförbundet. Medlemsskapet ger våra medlemmar en olycksfallsförsäkring samt möjlighet att deltaga i förbundsaktiviteter, t.ex. förbundstävlingar.

 

Stadgar och årsmötesprotokoll

Här kan du ladda ner föreningens stadgar samt protokoll från tidigare årsmöten.

 

Föreningens stadgar

Protokoll årsmöte 2021

Protokoll årsmöte 2022

 

Styrelsen

Styrelsen utgör den operativa ledningen i föreningen och väljs vid årsmötet i februari av föreningens medlemmar enligt föreningens stadgar. Sittande styrelse för Göteborgs Kickboxning är:

 

Joanna Camacho, ordförande

Linus Grinsvall, kassör

Robert De Zwart , ledamot

Arild Thiry, ledamot

Christoffer Kiprovski, ledamot

Mikael Cederfeldt, ledamot

Quang Tran, ledamot

 

Juan Serrano suppleant

Jennicka Thomsen, suppleant

Oscar Arvidsson, suppleant

 

Valberedning

Valberedningen tar fram förslag på ny styrelse och revisorer inför varje årsmöte. Sittande valberedning:

 

Alexander Holmér, ordförande

Annika Ritter, ledamot

Quang Tran, ledamot

 

Revisorer

Revisorernas uppgift är att granska styrelsens arbete.

 

Jens Rosvall, revisor

Niclas Andersson, revisor

Daniel Johansson, suppleant

 

Festkommittén

Kommitténs uppgift är att anordna sociala aktiviteter utanför ordinarie verksamhet med syfte att skapa en starkare sammanhållning inom föreningen. Exempel på aktiviter som tidigare arrangerats: gokart, minigolf, hockey, paintball m.m.

 

Pierre Blomdahl

Anna Mühlenbock

Quang Tran

Annika Ritter

bottom of page